Projecten

Er zijn verschillende projecten lopen in Hunsel. Hieronder kun je meer informatie vinden over deze verschillende projecten:

Kermiscommissie

“In 2011 is er, tijdens de kermis, door een klein groepje de kermiscommissie opgericht. De reden hiervoor waren de teruglopende bezoekersaantallen op het plein om diverse redenen. In 2013 is er als eerste activiteit, i.s.m. fanfare St. Cecilia, een kermisbrunch georganiseerd. “

Lees meer over project kermiscomissie

Bijenoase aan de Kallestraat

“Aan de rand van Hunsel langs de Kallestraat is door de werkgroep Bijenweide in 2017 een bijenoase gerealiseerd. Op een deel van het perceel is een bergingsvijver gelegen. Deze bergingsvijver dient als lozing voor het hemelwater van de naast gelegen gemeenteloods.”

Lees meer over project Bijenoase

Wandelroute ‘Oorlogspad WOII’

Deze wandelroute is opgezet in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding. De route leidt u vanuit het centrum door het buitengebied langs een aantal markante punten uit de oorlogsperiode (1940-1945). De lengte van de volledige route is circa 7km, de korte versie is circa 3,5km.

Lees meer over het Oorlogswandelpad