Kermiscommissie

In 2011 is er, tijdens de kermis, door een klein groepje de kermiscommissie opgericht. De reden hiervoor waren de teruglopende bezoekersaantallen op het plein om diverse redenen. In 2013 is er als eerste activiteit, i.s.m. fanfare St. Cecilia, een kermisbrunch georganiseerd. Na de vele positieve reacties is hierop doorgegaan en is de brunch steeds verder gegroeid. Aangezien de kermis zelf achterbleef, is besloten om in 2018 geen gebruik meer te maken van de diensten van traditionele kermisattractiehouders. Hiervoor in de plaats zijn op zaterdag activiteiten voor de jeugd georganiseerd en is er op de zondag aansluitend aan de brunch een fancy fair gehouden.

Ook dit bleek een daverend succes te zijn, met tot nu toe het hoogtepunt in 2019; 428 deelnemers aan de brunch en ruim 650 bezoekers gedurende de dag aan de fancy fair. De “kermis” heeft een doorstart gemaakt en is weer een echt dorpsfeest geworden. Mede door de verbondenheid in het dorp tussen inwoners, vele vrijwilligers, verenigingen en bedrijven is de “Kermis 2.0” een succes. Voor de komende jaren blijven we zoeken naar vernieuwing; zowel in vrijwilligers als in ideeën. Ook zeker de nieuwe inwoners van Hunsel nodigen/dagen we hiervoor uit!