Bijenoase aan de Kallestraat

Aan de rand van Hunsel langs de Kallestraat is door de werkgroep Bijenweide in 2017 een bijenoase gerealiseerd. Op een deel van het perceel is een bergingsvijver gelegen. Deze bergingsvijver dient als lozing voor het hemelwater van de naast gelegen gemeenteloods. Het perceel wordt 1x per jaar
begraasd door schapen. Op de scheiding tussen gemeenteloods en perceel ligt in aardwal met begroeiing.

Wilgen, fruitbomen en Lindebomen zijn belangrijk drachtbomen voor de bijen. Ook aanwezigheid van water is belangrijk. Maar het belangrijkste is dat er voldoende mogelijkheden zijn voor een bloemenweide. Goede drachtplanten en beschikbare bloei door het hele seizoen is van groot belang voor onze wilde- en honingbijen, maar natuurlijk ook voor onze vlinders en vele andere
bloembezoekende insecten.

Geen bijenweide is compleet zonder de honingbij en de inbreng van de imker. Om dit op een veilige manier mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een bijenhalletje. Dit niet alleen om diefstal of vandalisme te voorkomen maar ook voor de veiligheid van de bijen en bezoekers.

Het is heel belangrijk om al vanaf de basisschool het belang van biodiversiteit uit te leggen. Ook is het belangrijk om de manieren uit te leggen hoe we bestuivers kunnen helpen. Op de basisschool wordt namelijk… (jawel!) de basis gelegd! Als kinderen al vroeg leren hoe belangrijk ‘groen’ eigenlijk
is, zijn we al een heel eind.