Dorpsraad

De leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de bewoners zelf. Niet door de gemeente of andere instanties. De dorpsraad fungeert als orgaan welke opkomt voor de inwoners en is partner/aanspreekpunt van de gemeente en andere organisaties. De dorpsraad vervult hierin een spilfunctie.

De dorpsraad is voortdurend op zoek -samen met de werkgroepen- naar mogelijkheden, kansen, ontwikkelingen en oplossingen om de leefbaarheid in het dorp te garanderen en te verbeteren.
In het dorpsontwikkelingsplan, ook wel DOP genoemd, staat de visie beschreven. Deze visie is onder andere tot stand gekomen door vraagstellingen zoals: ‘Wat vinden wij belangrijk in ons dorp?’, ‘Waar willen wij naar toe?’, ‘Hoe gaan wij dat bereiken?’.

Naast het bestuur zijn er vele vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn actief in het dorp:

Bestuur dorpsraad Hunsel

Het bestuur van de dorpsraad bestaat uit:

Fer Bongaerts
Mail Penningmeester
Penningmeester
Nathalie Reijven Bestuurslid
Helen Reijven Bestuurslid
Roel Reijven Bestuurslid
Edwin Corstjens Bestuurslid
Joost Wullems Bestuurslid

Het contactformulier staat onderaan deze pagina.

Werkgroep Accommodatie
Neem contact op

– Stephan Christophe  Contactpersoon
Peter Gielen
– Remco ten Hoeve
– Edwin Corstjens

Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Neem contact op

–  Harry Houben Contactpersoon
–  Gerard Heymans
–  Marianne Heymans
–  René
Custers
–  Mary Custers

Werkgroep Welzijn & Zo
Neem contact op

– Sabinje Creemers Contactpersoon
– Angelique Wulms
– Anja Peeters
– Miranda van de Braak
– Anke Custers
– Dorrie Thomassen
– Frank Corstjens
– Marieke de Weerd
– Yvonne Orbon
– Wiet Zentjens
– Judith Kemmerling

Werkgroep Kermis
Neem contact op

– Tom Gielen Contactpersoon
– Frank Aendenroomer
– Adriënne Aendenroomer
– Peter Hermans

Werkgroep Wonen
Neem contact op

– Remco ten Hoeve Contactpersoon
– Jürgen Coolen
– Jorg Huijskens
– Imelda Gielen
– Bas ten Hoeve
– Edwin Indenkleef
– Dave van de Port
– Roel Reijven

Werkgroep Uitstraling dorp
Neem contact op

– Imelda Gielen Contactpersoon
– Roy Linders
– Rob Adams
– Ron van Tongerloo
– Peter Hermans
– Fer Bongaerts
– Sander Cloudt
– Roel Pleunis

Werkgroep School
Neem contact op

– Joost Wullems Contactpersoon 
– Imelda Gielen 
– Edwin Corstjens
– Roger Janssen

Werkgroep Oorlogspad
Neem contact op

Imelda Gielen Contactpersoon 
– Ron van Tongerloo
– Roy Linders
– Rob Adams
– Thijs Nijskens
– Ton Bosmans

Werkgroep Goede Doelen
Neem contact op

Mary Custers
– Nellie Custers