Dorpsraad

De leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de bewoners zelf. Niet door de gemeente of andere instanties. De dorpsraad fungeert als orgaan welke opkomt voor de inwoners, partner/aanspreekpunt van de gemeente en andere organisaties. De dorpsraad vervult hierin een spilfunctie.

De dorpsraad is voortdurend op zoek naar mogelijkheden, kansen, ontwikkelingen en oplossingen om de leefbaarheid in het dorp te garanderen en te verbeteren.
In het dorpsontwikkelingsplan, ook wel DOP genoemd, staat de visie beschreven. Deze visie is onder andere tot stand gekomen door de enkele vraagstellingen: ‘Wat vinden wij belangrijk in ons dorp?’ ‘Waar willen wij naar toe?’ ‘En hoe gaan wij dat bereiken?’

Naast het bestuur zijn er vele vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. Het bestuur en de werkgroepen proberen samen de leefbaarheid in het dorp te garanderen en te verbeteren. De volgende werkgroepen zijn actief in het dorp. 

Bestuur dorpsraad Hunsel

Het bestuur van de dorpsraad bestaat uit:

Imelda Gielen – van de Kruijs
Mail Voorzitter
Voorzitster
Fer Bongaerts
Mail Penningmeester
Penningsmeester
Fenna Kursten
Mail Secretaresse
Secretaresse
Edwin Corstjens
Mail bestuurslid
Bestuurslid
Joost Wullems
Mail bestuurslid
Bestuurslid
Remco ten Hoeve
Mail bestuurslid
Bestuurslid

Algemeen Contactformulier bevindt zich op onderzijde van deze pagina.

Werkgroep Accommodatie
Neem contact op

– Stephan Christophe  Contactpersoon
Peter Gielen
– Remco ten Hoeve
– Edwin Corstjens

Werkgroep verkeer en veiligheid
Neem contact op

–  Harry Hoeben Contactpersoon
–  Gerard en Marianne Heymans
–  René en Mary Custers

Werkgroep Welzijn & Zo
Neem contact op

– Sabinje Creemers Contactpersoon
– Angelique Wulms
– Anja Peeters
– Antoinet Laveaux
– Marion Peters
– Yvonne Orbon

Werkgroep Kermis
Neem contact op

– Tom Gielen Contactpersoon
– Frank Aendenroomer
– Adriënne Aendenroomer
– Peter Hermans

Werkgroep Wonen
Neem contact op

– Tom Gielen Contactpersoon
– Sander Naus
– Ramon Custers

Werkgroep Uitstraling dorp
Neem contact op

– Ron van Tongerloo Contactpersoon
– Roy linders
– Rob Adams
– Imelda Gielen

Werkgroep School
Neem contact op

– Joost Wullems Contactpersoon 
– Imelda Gielen 
– Edwin Corstjens
– Roger Janssen

Werkgroep Oorlogspad
Neem contact op

Ron van Tongerloo Contactpersoon
– Imelda Gielen
– Roy Linders
– Rob Adams
– Thijs Nijskens
– Ton Bosmans

Werkgroep Goede Doelen
Neem contact op

Marij Custers
– Nellie Cursters