Welzijn & Zo/Naoberhulp

Welzijn & Zo/Naoberhulp

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Wiet Zentjens (coördinator)
– Sabinje Creemers
– Anja Hermans
– Antoinette Laveaux
– Yvonne Orbon
– Marion Peters
Lopende zaken:

Behoefte wordt gepeild bij inwoners i.s.m. synthese en houd een enquête onder de 75 plussers.   Verder zal naoberhulp geïnventariseerd worden.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Stappenplan

  1. Melding.

–       U heeft behoefte aan hulp, zorg of ondersteuning.

–       U informeert en vraagt advies.

–       Dit kan leiden tot een melding bij de gemeente.

  1. Gesprek.

–       U heeft een gesprek met de gemeente op een plaats die voor u het prettigst is.

–       U kunt zich laten ondersteunen door familie, kennissen, ouderenadviseurs of de             organisatie MEE. De keus is aan u.

–       Het gesprek gaat over wat u denkt nodig te hebben.

–       Wat kunt u zelf of uw omgeving (familie, buren e.d.).

–       Wat zou een oplossing kunnen zijn.

–       Er wordt een gespreksverslag gemaakt dat u ondertekent voor akkoord.

–       Deze fase mag 6 weken duren.

  1. Beslissing.

–       Als uit het gespreksverslag blijkt dat een voorziening op maat een mogelijke oplossing         is, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

–       De gemeente neemt een beslissing op uw aanvraag (officieel heet dat een “Beschikking”.)

–       Deze fase mag 2 weken duren.

–       U kunt tegen de beschikking bezwaar maken en in beroep gaan.

  1. Uitvoeren van de Beschikking.

Er zijn twee mogelijheden.

–       Of u krijgt een “Persoonsgebonden budget” (PGB), dus geld en bent zelf verantwoordelijk          voor de uitvoering. Ook moet u achteraf de besteding van de gelden verantwoorden.

–       Of u krijgt “levering in natura”. Dat betekent dat een instelling het voor u regelt en uitvoert.          De keuze welke instelling is aan u.

 

Adressen.

Gemeente Leudal                                           MEE, Locatie Roermond

Leudalplein1                                                    Zwartebroekpoort 2

6093 HE Heythuysen                                      6041 LS Roermond

Tel. 0475 85 90 00                                         Tel. 088 465 35 15    

Dit is een uitgave van de Seniorenvereniging Hunsel.

 

Uitkomsten uit schetsboek

Als bewoners zelf het stuur in handen nemen om kosten te verlagen voor eenieder, vormen van ondersteuning bieden, zonder plaatselijke ondernemers voor de voeten te lopen of banen te “bedreigen”. Een plek creëren waar dorpelingen elkaar kunnen ontmoeten.  
Belangrijk, dat Hunsel een leefbaar dorp blijft. Dit betekent ook, dat er op de dorpelingen een beroep gedaan wordt om daadwerkelijk deel te nemen aan activiteiten die binnen het dorp plaatsvinden.  
Opzetten van een klusgroep die vrijwillig kan assisteren bij kleine herstelwerkzaamheden. Vormen van klusteams voor en DOOR senioren (gebruik maken van vakmanschap)  
De hondenbezitter heeft behoefte aan “hondenpoepzakjes” met daarbij een afvalemmer  
Na vuurwerk zorgen buurten zelf voor opruimen van de rommel.  
Organiseren van cursussen: Tekenen/schilderen, beeldende vormen, computercursus, praatgroepen, …..
Verzamelen van gegevens over mensen: Waar ben je goed in (kennis en vaardigheid) en hoe zou je dit willen inzetten voor de gemeenschap als vrijwilliger of tegen geringe vergoeding. (Belastingpapieren, computer, klusjes, vijverinrichting,bestrijding van muizen, rollater onderhoud, speelgoed repareren).  
Buurtpreventie coördineren.  

 

Langere termijn: Hunsel onderscheidt zich door vitaliteit door: Handhaven en uitbreiden sportfaciliteiten, aansluiting zoeken met biologische voeding (kruiden, groenten etc.)
Als bewoners zelf het stuur in handen nemen om kosten te verlagen voor eenieder, vormen van ondersteuning bieden, zonder plaatselijke ondernemers voor de voeten te lopen of banen te “bedreigen”. Een plek creëren waar dorpelingen elkaar kunnen ontmoeten.
Opzetten van een klusgroep die vrijwillig kan assisteren bij kleine herstelwerkzaamheden. Vormen van klusteams voor en DOOR senioren (gebruik maken van vakmanschap)
Op Bruggerhof een afdeling voor dementerende ouderen. Bovendien huurprijs verlagen.
Bruggerhof opwaarderen als woon-zorgcomplex. Aanleunwoningen, seniorenwoningen e.d. Landelijke uitstraling behouden.
Verzamelen van gegevens over mensen: Waar ben je goed in (kennis en vaardigheid) en hoe zou je dit willen inzetten voor de gemeenschap als vrijwilliger of tegen geringe vergoeding. (Belastingpapieren, computer, klusjes, vijverinrichting,bestrijding van muizen, rollator onderhoud, speelgoed repareren).
Bruggerhof opnieuw laten fungeren als zorgcomplex

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.