Uitstraling Dorp

Uitstraling Dorp

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Ron van Tongerloo (Coördinator)
– Rob Adams
– Imelda Gielen
– Roy Linders
– Eric Rutjes

 

Plan Velter is i.s.m. buro dorpsraden, en gemeente gerealiseerd en mag als een prachtige verrijking voor Hunsel gezien worden. Verder zal het “centrum” (hoek Jos Jansens) aangepakt worden. Ook zijn er verschillende initiatieven vanuit de buurten, straten, etc., ondernomen m.b.t. de groenvoorziening, welke deels door bezuinigingen van gemeentewege niet meer uitgevoerd worden.

Zorgboerderij de Meysenbergh is in gesprek met de gemeente om eventuele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Reeds gerealiseerd: Na sloop Aannemersbedrijf Velter een mooi groen parkje met bankjes aan de Uffelse beek. Samen met de prachtige treurwilgen een mooi centrum van Hunsel geworden !

 

Uitkomsten schetsboek m.b.t. uitstraling dorp 2015

Hunsel bezit de charme van een klein plattelandsdorp
Terrein van voormalig “Velter” inrichten als parkje voor o.a. mensen die minder goed ter been zijn
Park/inundatievijver tegenover kantine voetbalclub recreatief inrichten (zitbanken, speelweide e.d.)
Crossbaan aanleggen op perceel “Velter”.
Langere termijn: Hunsel onderscheidt zich door vitaliteit door: Handhaven en uitbreiden sportfaciliteiten, aansluiting zoeken met biologische voeding (kruiden, groenten etc.)
Plaatsen verlichting bij skatebaan en trapveldje
Houd ook rekening met de agrarische ondernemers. Ook die hebben ruimte nodig om te ondernemen.
Behouden van (oude) boerderijen, houtsingels. Houd de omgeving aantrekkelijk om er te fietsen en/of te wandelen.
Bloembakken aan elke lantaarnpaal.
Frequenter onderhoud wandelpad langs Uffelse Beek.
Waterbuffer achter kerk geschikt maken voor wandelaars (zitbank, groenonderhoud)
Plaatsen van Eyecatchers aan alle ingangen van het dorp. (voorbeeld: rozendorp Lottum)
Geef de gemeenteloods een groene kleur, net zoals de stallen en loodsen van agrariërs e.d.
Speelweide voor honden; ontmoetingsplaats voor hondenbezitters.
Uitzetten van de kerkklok in de nachtelijke uren.
Plan Velter: Parkje van maken. Fietsloopbrug van Parkje naar Bruggerhof en dan een fietspad vanaf speeltuin (waterbekken) langs de Beek tot bij Bruggerhof. In het park eventueel een kinderboerderij.
Multifunctioneel sportterrein tussen Hunsel en Ell.
Beter onderhoud Beekoevers voor wandelaars. Nieuwe routes aanbrengen voor wandelen en fietsen (meer knooppunten)
Een verzoek aan de boeren, om het mest uitrijden niet te plannen in de weekends, zodat mensen dan optimaal kunnen genieten van het buitenleven.
Seniorentoestel op Nuienplein is weggegooid geld. Bejaarden maken hier weinig of geen gebruik maken. Beter zou hier een kinderspeeltuin kunnen ontstaan, aangevuld met voldoende zitbanken, zodat ook ouderen kunnen genieten als de kinderen aan het spelen zijn.
Jeu de boules baan aanleggen.
Bloembakken plaatsen bij alle toegangswegen naar het dorp. Langs landerijen:       stroken met wilde bloemen.
Hunsel meer kleur geven met bloemen en planten op braakliggende terreinen en in bermen.
Toegankelijk maken van terrein achter gemeenteloods c.q. tegenover accommodatie van de         voetbalclub. Plaatsen van Banken en wandelroute dwars door dit parkje laten lopen.
Bomen in de Beukenstraat ook snoeien. Hier wordt nu niets aan gedaan.
Toestel Nuienplein verkopen en parkeerstroken aanleggen om wildparkeren aan banden te leggen.
Men vraagt zich af of het pand Sleven een bestemming zou kunnen krijgen, c.q. kan worden afgebroken.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.