Welkom op de website van


NieuwjaarsborrelGeplaatst om:08:33 op december 24, 2015 printervriendelijk

Opening park VelterGeplaatst om:04:13 op juni 25, 2015 printervriendelijk

Uitnodiging Hunsel oos DörpUITNODIGING woensdagavond 3 december 
Parochiezaal Hunsel, 20.00 uur 


HIER GAAT WAT GEBEUREN!
 
Hunsel is een mooi dorp, maar het kan natuurlijk nog beter! Het is tijd voor een nieuwe blik op de toekomst. Er zijn heel veel mooie ideeën aangedragen via de schetsboeken die huis aan huis zijn rondgegaan. Maar liefst 77% van de Hunselse huishoudens hebben hun wensen kenbaar gemaakt! Op 19 november hebben een groot aantal Hunselnaren bekeken welke ideeën genoeg draagvlak hebben om uitgevoerd te worden. Op 3 december vindt de vervolgbijeenkomst plaats: dan wordt besloten met welke ideeën Hunsel verder gaat. 

U bent van harte welkom om mee te praten! 

De volgende themas zijn voorgesteld om uit te voeren:
 • Uitstraling in het dorp: plaatsen van bloembakken, o.a. om de inkom aantrekkelijker te maken. Maar ook de braakliggende terreinen mogen aantrekkelijker gemaakt worden, o.a. het plan Velter en de Halerse paad.
 • Verkeer en Veiligheid: veiligheid vergroten door aandacht voor het groot transport. Een kleine actie levert bewustwording op en meer verantwoordelijkheidsbesef.
 • Wonen voor jong en oud: voorkomen van verpaupering en leegstand van gebouwen zoals het gemeentehuis. Mogelijkheid onderzoeken om leegstaande panden in te zetten als betaalbare starterswoningen.
 • Welzijn en zorg: oud kunnen worden en sterven in Hunsel. Wat zijn de mogelijkheden en wat is ervoor nodig? Is duidelijk wat de WMO omslag gaat betekenen?
 • Kermis in Hunsel: Verschuiven van de openingstijden van de kermis naar vrijdag en eindigen op maandagavond. Attracties voor de jeugd tussen 12 en 16 en het organiseren van een senioren dag en een vervolg van de kermisbrunch.
 • Een jaarlijks terugkerende activiteit van alle verenigingen samen, zoals de koningsspelen die het afgelopen jaar door de basisschool zijn georganiseerd, met als doel om de verenigingen zichzelf te laten presenteren aan de jeugd en volwassenen.
 • Jaarkalender uitbreiden: opzetten van een website waar iedereen gebruik van kan maken, met o.a. alle activiteiten, vraag en aanbod klusjes, VVV informatie, Snabbels.
 • Economie en ondernemerschap: promotie van Hunsel door bijv. locale Hunselse producten aan te bieden.
 • Accommodaties, Multifunctionele ruimte en voorzieningen: multifunctioneel gebruik maken van de centraal gelegen gebouwen. Onderzoek naar mogelijkheden om door meer samen te werken, de parochiezaal ook naar de toekomst toe te behouden.
 • Een talentenbank: via een vraag en aanbod bankkan men gebruik maken van elkaars talenten, zonder dat dit ten koste gaat van de middenstand. 
 
Er wordt in groepen per thema doorgepraat; ieder is welkom om bij één of meer thema’s aan te schuiven die hij of zij zelf interessant vindt: scherpstellen, is het thema juist benoemd, wat zijn vervolgstappen en op welke termijn is uitvoering realistisch? Per onderwerp hebben we mensen gevonden die wat meer weten over de achtergrond of de huidige stand van zaken. Zij treden op als gastheer/dame bij het betreffende onderwerp.
 
Kun je niet, maar wil je wel van je laten horen? Meld je dan via mailadres hunseloosdorp@outlook.com
 
 

Geplaatst om:06:33 op december 01, 2014 printervriendelijk

Bijeenkomst "Hunsel, oos Dörp"
P E R S B E R I C H T   

Inwoners Hunsel 19 november welkom op bijeenkomst “Hunsel, oos Dörp”   Op woensdagavond 19 november a.s. zijn alle inwoners van Hunsel welkom om op persoonlijke titel mee te praten over de toekomst van hun dorp. Imelda Gielen namens werkgroep Hunsel, oos Dörp: “We zijn 2014 gestart met een Nieuwjaars borrel voor het dorp. Het is tijd voor een nieuwe blik op de toekomst. De omgeving verandert en wij willen graag een leefbaar dorp houden. Wat hebben we daarvoor nodig? Er zijn heel veel mooie ideeën aangedragen via de schetsboeken die huis aan huis zijn rondgegaan. Maar liefst 77% van de Hunselse huishoudens hebben hun wensen kenbaar gemaakt! Op deze avond moet blijken welke ideeën genoeg draagvlak hebben om uitgevoerd te worden. En nee, het gaat ons op deze avond dus niet om de losliggende stoeptegel.” Vanaf 19.45 uur is de deur open van de parochiezaal, Jacobusstraat 9 te Hunsel. Het programma start om 20.00 uur.   

Invulling van de avond 
De bijeenkomst wordt gestart met een welkom door de werkgroep “Hunsel, oos Dörp”. Daarna volgt de presentatie van de resultaten uit de schetsboeken, aangevuld met een toelichting op het programma van de avond. Aansluitend gaan deelnemers in groepen uiteen, waarbij iedere groep één hoofdthema bij de kop pakt om samen over door te praten. De thema’s zijn:                         
 • Omgeving, buitenruimte en buitengebied 
                         
 • Verkeer en Veiligheid 
                         
 • Wonen voor jong en oud 
                         
 • Welzijn en zorg 
                         
 • Verenigingen, evenementen en recreatie 
                         
 • Economie en ondernemerschap 
                         
 • Accommodaties, Multifunctionele ruimte en voorzieningen 
                         
 • Naoberhulp, vrijwilligerswerk en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Hierbij worden antwoorden op het invulvel geschreven, dat iedere groep meekrijgt.   

Dorpsplan 
 
Roger Janssen: “Uit deze bijeenkomst verwachten we een lijst met een stuk of tien serieuze projectideeën, waarvoor draagvlak bestaat. Op de vervolgbijeenkomst van 3 december worden knopen gehakt en besluiten we samen met inwoners met welke projecten Hunsel definitief aan de slag gaat. Yvonne Orbon vult aan: “We hopen dat iedere betrokken Hunselnaar aanschuift, zodat het echt een plan vóór en dóór Hunsel zelf is. Dat zou ik mooi vinden!” 
  
 
 

Geplaatst om:04:38 op november 13, 2014 printervriendelijk

Uitnodiging voor Krachttoer - iedereen is welkom op 18 november


Hallo mensen, 
 
Op 18 november a.s. wordt zoals bij jullie bekend de jaarlijkse Raadsinformatiebijeenkomst (RIB)  gehouden.Als voorloper op deze avond organiseren we ook samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in twee kernen een bijeenkomst voor inwoners, raadseleden, collegeledenen collega’s. In het teken van “Kom in gesprek” bieden we op deze dag een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen 
en van gedachten te wisselen.  
 
Met andere inwoners, medewerkers en bestuurders het gesprek aan gaan, en met elkaar van gedachten wisselen geeft een nieuwe impuls aan onze toekomst.Wederzijds respect en begrip is de sleutel tot succes. Durven we samen deze stap te zetten? Willen we de komende jaren er voor elkaar zijn? Deze inspanning zal veel “kracht” van ons vergen en het zal een hele “toer” zijn om er iets goeds van te maken 
 
Het zou fijn zijn als jullie deze uitnodiging ook op jullie website zouden willen plaatsen zodat inwoners naast publicaties in het Leudalnieuws kennis kunnen 
nemen van deze uitnodiging. Verder willen wij jullie vragen zoveel mogelijk aandacht te vragen van inwoners voor deze bijeenkomsten en hopen wij jullie te ontmoeten in Kelpen-Oler of Neer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Joris Snoeren
Coördinator Bureau Dorpsraden  

Geplaatst om:06:00 op november 06, 2014 printervriendelijk
Ga naar pagina       >>