Landschap & Bijenweide

Landschap & Bijenweide

Hunsels Landschap

 

Bijenweide

In Hunsel gaat imker Thijs Peters de bijenweide beheren !  thijspeters@planet.nl

Inzet voor bijenoase smaakt naar meer!

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend: bloeiende bloemen in de tuin en in het landschap, en heerlijk sappige appels. Toch moet de natuur hier hard voor werken: bijen en andere insecten bestuiven planten en zorgen voor bloei. En het gaat slecht met deze bestuivers in Limburg: onze provincie had in 2013 zelfs veruit de hoogste bijensterfte van Nederland! Wereldwijd worden zorgen geuit over dit probleem. Daarom heeft de Plattelandscoöperatie samen met o.a. verschillende dorpsraden en Provincie Limburg een project gestart om de bijenstand een impuls te geven: Bijen-Impuls Limburg.

Tijdens het symposium ‘Limburgs Bijeen voor Bijen’, hebben bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs een gezamenlijk convenant getekend om zich in te zetten voor bijen en biodiversiteit. En dit was nodig: provincie Limburg had met ruim 25% wintersterfte, veruit het hoogste sterftecijfer van bijen in Nederland. Ongeveer 80% van de planten is afhankelijk van bestuiving – en het wegvallen van bestuivers zou grote gevolgen hebben voor de wereldwijde voedselproductie.

Wereldwijd probleem, lokaal opgepakt

Wereldwijd er is aandacht voor dit probleem; maar ook op lokale niveau wordt dit opgepakt. De Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio, heeft samen met de Vereniging voor Kleine Kernen Limburg, Natuurrijk Limburg en de NederlandsBijenVereniging in opdracht van Provincie Limburg een project gestart: Bijen-Impuls Limburg. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de ‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het creëren van een geschikt habitat voor bijen (en andere bestuivers). 2016 is hierbij het opstart-jaar. Aan 10 dorpsraden/kernoverleggen in Limburg worden materialen beschikbaar gesteld om hun eigen ‘bijenoase’ te creëren en in the picture te zetten. Deze bijenoase bestaat vooralsnog uit een insectenhotel (waarin o.a. wilde bijen en andere insecten kunnen overwinteren en broeden) en een groot eyecatcherbord om aandacht te trekken. Ook krijgt iedere dorpsraad 10 kleine bordjes mee voor in de tuin of gevel, die ze uit kan delen aan ‘vaandeldragers/voortrekkers’ van een bij-vriendelijke levensstijl. Het project wordt in 2017 mogelijk uitgebreid met nog meer bijenoases en versterkt met inrichting van de oasees. In overleg met dorpsraden/kernoverleggen en agrariërs verspreidt dit project zicht dan over de hele provincie.

Samen hopen we op deze manier iedereen bewust te maken van het belang van bijen, biodiversiteit, om zowel hen als ons een duurzame toekomst te bieden!

Zie ook Facebook van imker Twan Stemkens      Facebookpagina

         

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.