Onderwijs / School

Onderwijs / School

 

Hunsel is een hecht dorp en de oorsprong van samenwerking begint op de basisschool.Wij zijn gelukkig met een school die een hecht team vakkundige docenten heeft.

Meer informatie over de basisschool de wegwijzer vind U op:   www.wegwijzerhunsel.nl

PS: Er zijn gesprekken gaande met de gemeente om samen met Ittervoort , Neeritter en Haler een nieuwe gezamelijke school te bouwen die dan ook voor- tussentijdse en naschoolse kinderopvang kan bieden. Dit omdat in de toekomst leerlingenaantallen afnemen en we de kwaliteit van onderwijs willen handhaven!

Toekomst van onze scholen !?

Iedereen heeft het liefste een school dichtbij zijn verblijf. Echter, de krimp van de bevolking en met name de jeugd is een thema voor de toekomst waar we op moeten anticiperen. Dit betekent dat er klassen kunnen ontstaan van slechts 2 tot 6 kinderen per leerjaar. Dit komt de kwaliteit en efficientie van het onderwijs en met name de sociale aspecten niet ten goede. Denk hierbij aan de onderlinge contacten, samenwerking en van elkaar leren wat in een grotere groep beter tot zijn recht komt. | Kinderen kunnen dan ook leren om te gaan met  de positieve en negatieve aspecten van omgang met anderen. Hier wordt de basis gelegd voor latere omgang met anderen in de toekomst !

Verder kan er beter aandacht geschonken worden aan de diversiteit van leerlingen die aanvullend onderwijs nodig hebben, vaak door specialisten ondersteund. Ook kunnen voor- tussen- en naschoolse opvang eenvoudiger gefaciliteerd worden. Dit besef is er al langer bij velen van jullie en werd opgepakt door de dorpsraden van Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter.

Na een aantal positief ingestelde gesprekken met deze dorpsraden zijn we tot een gezamenlijke conclusie gekomen dat een Gemeenschappelijke school voor Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter een toekomstbestendige oplossing is ! Deze nieuwe school willen we dan positioneren op een neutrale plek buiten de dorpskernen. Een plek waar elk dorp zich in kan vinden en waarbij rekening wordt gehouden dat deze wat dichter bij Neeritter komt te liggen i.v.m. de concurrentie met de belgische school.

Deze gezamenlijke school kan zelfs een eerste stap zijn in een intensievere samenwerking van de genoemde dorpen om andere dorpsaktiviteiten te ontwikkelen of behouden ! Samen positief naar een aantrekkelijk Leudal West is hier de stip op de (nabije) toekomst ! Dit jaar wordt een voorstel uitgebracht aan de raad om het nader uitwerken van deze nieuwe school te steunen. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en willen dan ook vragen om (onderbouwd) mee te discussiëren over dit onderwerp !

Nieuwe naam van de school zou kunnen zijn:  HANEHUIT hetgeen staat voor HAler, NEeritter, Hunsel en ITtervoort.

 

 

Dialect onderwijs:  Hunsels dialect ongerwies

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Hunsels

Het dialectenwoordenboek hunsels bevat meer dan 35 gezegden en meer dan 800 woorden.

Een selectie uit de 35 gezegden

Aan de andere zijde Ane ginne kantj
Cola Bacardi tattie
Dat duurt nog wel even Det hingtj nog in wie zek
Dat is best veel Det is eine hieële smiet
Dat past precies Det pèstj wie pin in Greet
Die komt helemaal niet Dae kumtj gaar oet neet
Helemaal alleen, moederziel allen Moormins allein
We gaan er tegenaan Draan wie verkes Wulm
We gaan er tegenaan Gaas, water en leecht

791 woorden

Zie http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Hunsels

1 opmerkingen

  1. Hunsels weurdj inkel gekaldj in ’t dörp Hunsel. Ein van de kirkdörpe inne Limburgse gemeindje Leudal.

 

Hunsels plat Sjrieve in ‘t Hunsels Door Thijs Nijskens

Oetgangspuntje ¡ Spelling veur ‘t Limburgs in 2003 oetgegaeve door de Provincie ¡ Limburgs plat is ein klanktaal ¡ Eder Limburgs dialect kóns se sjrieve en oetspraeke ¡ balkebrie / kerboet ¡ kroeker / sjäörsker ¡ Sjrieve met zoeë weinig meugelik lètters en laesteikes – het economische principe ¡ moder i.p.v. mooder ¡ pruke i.p.v. pruuke ¡ gatekieës i.p.v. gaatekieës

Klanke – Inkelklanke (Monoftongen) ¡ è, klank tösse “e” en “i” ¡ Doot mich zès tasse koffie mèt mèlk en onnog ein gezèt. ¡ ó, klank tösse “o” en “oe”  ¡ Stóm, ich höb mich óngere ker gezope.  ¡ ö, klank euvergenómme oet ‘t Duits ¡ Ich höb pien inne rök. Det kumtj van ein óngelök. ¡ ao, langer klank, a veur de o ¡ Gae Struitj zaot op straot tege de aovendj inne kaoj.   ¡ äö, ouch ein langer klank, a veur de o ¡ Hae reej tege ‘n päölke, toen haats se de sjäöp aan ‘t sjiete. ¡ ae, en nog ein langer klank, a veur de e   ¡ Wae rieje gaer de baer. Klanke – Mieërklanke I (Diftongen) ¡ ou of au  ¡ Fundamentele keuze in ‘t Limburgs is ou ¡ Ein wolk det kan rouk zeen mer ouch stoum.

¡ Allein as ‘t woord in ‘t Hollandsj ‘t zelfdje klinktj, den gebroeke wae au ¡ Hae zuut blauw vanne kaoj

¡ ei of ij ¡ Fundamentele keuze in ‘t Limburgs is ei ¡ ‘t Is fijn op ‘t plein.

¡ Veur “ei” en “ij” geldj ‘t zelfdje as veur “ou” en ”au” Klanke – Mieërklanke II (Diftongen) ¡ ieë, ¡ Mèt ‘t Kerstfieëst aete wae bie ós rieë.

¡ As de mieërklank 2 lèttergrepen heet, den ein “j” d’r tösse ¡ Wae rieje op en nieër door de sjnieë ¡ oeë, ¡ Woeë liktj dae groeëte, roeëje, loeëje Pieperieterspries ¡ uue, ¡ Ich bèn gruuets op det kluuetje ¡ “j” en “w” op ‘t inj ¡ Nao ie, ei of ij, sjrieve wae gein extra “j”. Dees klanke höbbe van nature al een j-inj ¡ Nao de uu, sjrieve wae die waal: luuj, kuuj ¡ De “w” aan ‘t inj sjrieve wae allein as dees in ‘t Hollandsj d’r ouch is: pauw, rouw Klanke – Medeklinkers ¡ gk ¡ Ze zègke det bie Brögker de bagke oppe stal ligke ¡ sj, dj, tj (mouillering – typsich midden Limburgs) ¡ Doe höbs sjoeën sjoon aan Sjang

¡ De “j” weurtj mer eine kieër gesjreve en waal op inj ¡ geldj en neet geljdj ¡ geweldj en neet geweljdj Sleiptoeën(~), Stoeëttoeën(\) ¡ Moeër ¡ Moeë~r (wortel) ¡ Moeë\r (fluitketel) ¡ Wies ¡ Wie~s (wijs) ¡ Wie\s (melodie)

¡ De context bepaaldj de beteikenis ¡ Ich zèt de moeër op ‘t veur. ¡ Die wies klinktj mich bekindj inne oeëre. Laesteikes ¡ Laesteikes veur inkel lètters ¡ è, ó

¡ Laesteikes veur döbbel lètters. Aangaeve van klankeuvergank ¡ oeë  => oe en e, o en ee ¡ ieë => ie en e, i en ee ¡ uue  => uu en e, u en ue – “ue” klank besteit neet, dus gein trema nuuedig

¡ äö: ¡ In häör sträötje

¡ Wae kinne gein ^ of anger laesteikes. ‘t Economische principe.

Reductievorme ¡ Twieëdje persoeën inkelvoud mèt de persoeënsvorm  (se – “je of jij” ). 2 apaarte weurd ¡ höbs se i.p.v. höbsse  ¡ geis se i.p.v. geisse ¡ paks se i.p.v. paksse ¡ D’r en t’r ¡ Wae sjrieve altied de assimilatievorm d’r, ouch al klinktj ‘t wie t’r ¡ Wètj d’r woeë d’r mót zeen. ¡ As dj’r kómtj, kómtj dj’r. Lieënweurd ¡ Lieënweurd waere gesjreve wie in de taal woeë ze van gelieëndj zeen.

¡ Computer i.p.v. Kompjoeter ¡ Website i.p.v websaait

 

Column Frits Criens

Leazing gehaoje bie oos buurdorp Ell, sjoen stuk.  Doa woe Ell steit kinse aug Hunsel van make 😉

Èller Dörpsraod

Bie de installatie van de Dörpsraod 29-10-2007

Kalle mèt aoj miense is dök ein saort kruutsverhuer. Ze wille iëwig en altied weite woeë se vanaaf kums.

‘Aoh… oet Haelen… Wie sjriefs doe dich dan? Aoh van Criens… bès doe d’r dan eine van de Noewe Haof?’

‘Nae… det is ouch gein van familie.’

‘Mer doe sjriefs dich waal Criens.’

‘Jao, mer ich bèn gein familie van die Criense van de Noewe Haof. En ouch neet van die Criense oet het Crienssjträötje. Det zeen boere.’

‘Aoh… waat deej dien vader dan? En dien moder, kumtj die ouch oet Haelen?’

As ze dien familie taege het leecht höbbe gehaoje, vraoge ze of se ‘dae en dae’ oet Haelen kins.

‘Dae en dae’… haet ‘toen en toen’ nog ‘dao en dao’ ‘det en det’ gedaon.

Mich zag èns eine aoje miens wie ich vertèldje det ich oet Haelen kwoom: ‘Haelen… dao höb ich nog èns ein koe gekochtj! Die kós neet kaove.’ Dao waas väör hem de baard mèt aaf: door die koe dougdje niks en nemes mier oet Haelen.

Dao zitj eigelik de kern van die noesjierigheid bie aoj miense. Het is gezónj noesjierigheid. Ze is nuedig väör oet te make of se emes kins vertroewe. Väör het antjwaord op die vraog wore vreuger dien afkómst en de herkómst belangriek.

Tot aan de aorlog toe woeëndje de miense in Midde-Limburg in klein, besjlaote dörpe. Ze haje häör eige regels, häör eige doon en laote. Ederein kós ederein. Ederein wis alles van ederein en ederein lèdje op ederein.

Sociaal cóntraole en naoberhulp hele de gemeinsjap in aevewicht. Edere vraemdje kós in waeze ein bedreiging zeen van det aevewicht. Jónges van boete het dörp die kwome vrieje, kóste dao dök van mètkalle.

Det wantroewe haaj ein gesjiedenis. We höbbe in Midde-Limburg iëwe achterein vraemdje äöverheersers gehadj: Belsj, Frankriek, Oeësteriek, Gelre, Pruses. Al die vraemdje heersers kwome mer väör ein dink: zoeë väöl mäögelik ougst en geld weg te haole.

Wantroewe taege vraemdje waas dus letterlik van laevesbelang. Vraemdje móste ierst mer bewieze det ze te vertroewe wore.

Äöverzichtelikheid en kleinsjaligheid helpe miense väör greep te haoje op häör ómgaeving. Het zeen in oos sjtreek iëwelang väörwaardes gewaest väör te aoverlaeve. Noe is det neet mier zoeë hel nuedig. Mer waat d’r al hóngerdje jaore inzitj, kries se d’r neet zoeë mer in ein twie drie oet.

Daoväör zoot in de klein kerne bekans nemes van de gewuen miense te wachte op ein herindeiling mèt anger dörpe. Want zón herindeiling beteikentj det se de veilige zekerheid van äöverzicht en kleinsjaligheid inlevers. Het beteikentj eigelik det se de greep op dien eige ómgaeving inlevers, det se de regie aafgeufs.

Vanaovendj höbtj gae in Èll get van die regie trök gekrege. De Dörpsraod mót d’r väör gaon zorge det ouch de Èller sjtum in de gemaendje Luedaal gehuerdj waertj. Det Èll zichzelf kan blieve trökkinne in die groeëte noew gemaendje. Det de miense geluive in de noew gemaendje.

Want angers as mèt die äöverheersers oet Belsj, Frankriek, Oeësteriek, Gelre en Pruses is de gemaendje Luedaal d’r neet väör zoeëväöl mäögelik weg te haole, mer väör zoeëväöl mäögelik te bringe. Zoeëväöl mäögelik goods te bringe.

Het geluif in de noew gemaendje vreugtj vertroewe in plaats van wantroewe. De Dörpsraod is het aangeweze orgaan väör aan det vertroewe te boewe. Het is aan de gemaendje Luedaal väör te bewieze det ze det vertroewe waerd is door oprecht nao de Dörpsraod te loestere en häör serieus te neme, te beginne bie het Stenenbampt. De Dörpsraod zelf aevel mót blieve oplètte det ze gein koe waertj die neet moog kaove.

Frits Criens

http://www.fritscriens.com/

Op haole zandjgróndj waas het vreuger maore
Väör baas en knecht bleef mer ein sjaemel loeën
Mer in dit dörp, juweel aan Limburgs kroeën
Zeen ermoodzejjers langzaam hier gewaore 

Toch zeen de miense hiel gewuen gebleve
Het allerbèste van het plattelandj
En van Maaseik of Wiërt zeen bie de handj
Mer naobersjap waertj hie nog groeët gesjreve 

Die plaats woeë-äöver ich uch noe vertèl
Haet eine Dörpsraod zelfs… de naam is Èll

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.