Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

PowerPoint presentatie niewjaarborrel 2017

Inleiding

Als Hunsel oos Dörp kunnen we terugkijken op een bewogen jaar, denk maar eens aan het politieke gekrakeel, welke de besluitvorming niet ten goede komt.Dit moet voor Hunsel oos Dörp echter een uitdaging zijn om de politiek kritisch te volgen en uitdagingen niet uit de weg te gaan.

Verder een dankwoord aan allen die op enigerlei wijze hun “steentje” hebben bijgedragen aan Hunsel oos Dörp.

 Een korte terugblik op 2016

 Integrale Gebiedsvisie:

 Na een aantal gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat een gemeenschappelijke school voor Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter een toekomstbestendige oplossing is. Wat ook ondersteund wordt door de leerkrachten  en directie van SPOLT.
De school willen we positioneren op een neutrale plek buiten de dorpskernen.
Het voorstel is uitgebracht aan het college, welke hierover positief gestemd is.

Accommodaties:

Om te komen tot een toekomstbestendig accommodatieplan is in oktober een bijeenkomst belegd met alle geledingen van Hunsel in de parochiezaal i.s.m. synthese.    Na de vastelaovendj zal de werkgroep hierop terugkomen.

Verkeer & Veiligheid:

 Ook in ons dorp is een whats-app groep geformeerd, en zijn de bordjes geplaatst. Voor meer informatie kan men hierover terecht bij Monique Brouwers-Adams.

 Uitstraling Dorp:

Aan de Kallestraat is samen met omwonenden een kleurrijke vaste plantenborder aangelegd i.s.m. Prio Verve.
Ook in andere straten en buurten is men actief bezig met groenbeheer.
De “Velter-park” groep is verder bezig om een plan te ontwikkelen voor een nog mooier aanzicht in de kern van het dorp.

 Evenementen/Kermis:

 De kermisbrunch is in samenwerking met de fanfare wederom geslaagd.De dorpsraad ontving een donatie van € 300 van de commissie.
Verder is het de vraag hoe lang de kermissen in de kleine kernen nog zullen draaien.Wat willen we hiermee in de toekomst ?

Communicatie:

 De site van de dorpsraad wordt zichtbaar onder Hunsel.nl
Voor het beheer van de website, alsmede de opbouw zijn we naarstig op zoek naar een deskundige.

A.E.D.:

Ook Hunsel oos Dörp heeft meegedaan aan de reanimatie-estafette in de gemeente Leudal. Hunsel heeft gereanimeerd op 30 sept. tussen 11.30-12.00 uur op de basisschool.

Goede Doelen:

De eerste goede doelenactie is geslaagd met dank aan de mensen die dit op zich genomen hebben. (wordt vervolgd)

 

Indien u vragen, suggesties, zitting wilt nemen in één van de werkgroepen, of een nieuw initiatief wilt ontplooien, horen wij dit graag van u.
Want door samen aan Oos Dörp te bouwen staan we sterk, houden we Oos Dörp leefbaar en worden we gehoord door de overheid.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.