Integrale Gebiedsvisie & Wonen

Evenementen/Kermis

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Tom Gielen (coördinator)
– Adriënne Aendenroomer
– Frank Aendenroomer›
– Peter Hermans
– Corin Linders
– Luuk v.d. Paal
De kermisbrunch is in samenwerking met de fanfare wederom geslaagd. Er waren ruim 300 deelnemers.

Inzake de kermis zal er contact zijn met de gemeente, zeker nu de gemeente een kermisambtenaar” in de arm heeft genomen, en zal er geopteerd worden voor een meerjarenplan. Mocht dit niet lukken dan zullen we als dorp een andere invulling moeten geven aan de kermis.

Tevens zal er voor de jeugd van 12-18 een programma worden verzorgd i.s.m. Anno 1610.
Uitkomsten uit schetsboek

De verenigingen zijn een belangrijke peiler voor de leefbaarheid.
Samen met meerdere verenigingen organiseren van dorpsfeesten zoals “door ’t dörp, veur ’t dörp”.
Oude tradities nieuw leven inblazen zoals opzetten en vieren van de meiboom.
Zet Hunsel op de kaart door bijv. jaarlijks een dorpsactiviteit te organiseren in samenwerking met alle verenigingen. Hoofddoel is dan de samenwerking en niet zozeer “winst maken”.
Meer energie steken in PR: Waarom is Hunsel fijn om te wonen, wat heeft Hunsel te bieden, Wat doet Hunsel er aan om faciliteiten bereikbaar te maken/houden. Laten we samen ons dorp schoon houden (zwerfvuil, openbaar groen zelf bijhouden,…)
Organiseren van buurtfeesten, burendag, buurtBBQ e.d. Vaak is hiervoor ook nog subsidie beschikbaar.
Informatiekatern of website, waar Hunsel zichzelf presenteert. Ook naar bijv. bewoners ie overwegen om in Hunsel te gaan wonen (PR).
Opzetten van buurtverenigingen, waarvan een afgevaardigde zitting kan nemen in de dorpsraad (meer draagkracht, dichter bij de bron, gezamenlijke verantwoordelijkheid)
Beter onderhoud Beekoevers voor wandelaars. Nieuwe routes aanbrengen voor wandelen en fietsen (meer knooppunten)
Organiseren van cursussen: Tekenen/schilderen, beeldende vormen, computercursus, praatgroepen, …..
Jaarkalender van activiteiten van de verenigingen. Uitnodigen van nieuwkomers in het dorp. Folder over verenigingsleven en activiteiten maken om nieuwe mensen en mensen zonder kinderen ook uit te dagen om deelgenoot te worden van het bloeiende verenigingsleven in Hunsel.
In de vorm van een krantje (of vaste katern in het kontaktblad) nieuws uit het dorp. Zet eens iemand in het zonnetje. Laat ouderen vertellen over vroeger.
Stimuleren van mensen om zich aan te sluiten bij meer dan 1 vereniging, zgn. omnivereniging (Een omnisportvereniging, of algemene sportvereniging, is een sportvereniging waar verschillende sporten worden beoefend) vormen, mensen persoonlijk benaderen om lid te worden. Mensen ook bij verenigingen betrekken door een kaderfunctie te bekleden.
Dorpsactiviteiten organiseren voor alle leeftijdscategorieën (zoals bijv. de boerenbruiloft) Ideeën: Themafeest zoals zomercarnaval, back to the seventys e.d.)
KPJ is en blijft belangrijk als ontmoetingsplaats van de jongeren uit onze gemeenschap.
Vuurwerk oké, maar dan liever op 1 plek in Hunsel (dorpsontmoeting…)
Een week per jaar kinderen hun eigen wereld laten bouwen m.b.v. pallets. Bijvoorbeeld op terreintje tussen begraafplaats en beek.
Hoe zou je mensen die vaak en veel in Hunsel vertoeven (werk, vereniging) kunnen bewegen om in Hunsel te gaan wonen?
Blijven werken aan behoud van de kermis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.