Evenementen & Kermis

Evenementen/Kermis:

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Tom Gielen (coördinator)
– Adriënne Aendenroomer
– Frank Aendenroomer›
– Peter Hermans
– Bas ten Hoeve

2018:In 2018 zijn er voor de eerste keer alternatieven georganiseerd voor de traditionele kermis. Naast het muziekprogramma bij Anno1610 en alweer de vijfde kermisbrunch, georganiseerd door fanfare St. Cecilia werd een fancy fair georganiseerd op het plein en werden alternatieve attracties geplaatst bij Anno1610.
De drukbezochte fancy fair (meer dan 400 personen), veelgebruikte attracties en de positieve geluiden van bezoekers aan beide activiteiten geven aan dat deze “kermis 2.0” meer dan geslaagd was. De kermis commissie wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit stukje leefbaarheid.  Dit willen we in de toekomst voortzetten en verbeteren en vernieuwen !

 

Uitkomsten uit schetsboek

De verenigingen zijn een belangrijke peiler voor de leefbaarheid.
Samen met meerdere verenigingen organiseren van dorpsfeesten zoals “door ’t dörp, veur ’t dörp”.
Oude tradities nieuw leven inblazen zoals opzetten en vieren van de meiboom.
Zet Hunsel op de kaart door bijv. jaarlijks een dorpsactiviteit te organiseren in samenwerking met alle verenigingen. Hoofddoel is dan de samenwerking en niet zozeer “winst maken”.
Meer energie steken in PR: Waarom is Hunsel fijn om te wonen, wat heeft Hunsel te bieden, Wat doet Hunsel er aan om faciliteiten bereikbaar te maken/houden. Laten we samen ons dorp schoon houden (zwerfvuil, openbaar groen zelf bijhouden,…)
Organiseren van buurtfeesten, burendag, buurtBBQ e.d. Vaak is hiervoor ook nog subsidie beschikbaar.
Informatiekatern of website, waar Hunsel zichzelf presenteert. Ook naar bijv. bewoners ie overwegen om in Hunsel te gaan wonen (PR).
Opzetten van buurtverenigingen, waarvan een afgevaardigde zitting kan nemen in de dorpsraad (meer draagkracht, dichter bij de bron, gezamenlijke verantwoordelijkheid)
Beter onderhoud Beekoevers voor wandelaars. Nieuwe routes aanbrengen voor wandelen en fietsen (meer knooppunten)
Organiseren van cursussen: Tekenen/schilderen, beeldende vormen, computercursus, praatgroepen, …..
Jaarkalender van activiteiten van de verenigingen. Uitnodigen van nieuwkomers in het dorp. Folder over verenigingsleven en activiteiten maken om nieuwe mensen en mensen zonder kinderen ook uit te dagen om deelgenoot te worden van het bloeiende verenigingsleven in Hunsel.
In de vorm van een krantje (of vaste katern in het kontaktblad) nieuws uit het dorp. Zet eens iemand in het zonnetje. Laat ouderen vertellen over vroeger.
Stimuleren van mensen om zich aan te sluiten bij meer dan 1 vereniging, zgn. omnivereniging (Een omnisportvereniging, of algemene sportvereniging, is een sportvereniging waar verschillende sporten worden beoefend) vormen, mensen persoonlijk benaderen om lid te worden. Mensen ook bij verenigingen betrekken door een kaderfunctie te bekleden.
Dorpsactiviteiten organiseren voor alle leeftijdscategorieën (zoals bijv. de boerenbruiloft) Ideeën: Themafeest zoals zomercarnaval, back to the seventys e.d.)
KPJ is en blijft belangrijk als ontmoetingsplaats van de jongeren uit onze gemeenschap.
Vuurwerk oké, maar dan liever op 1 plek in Hunsel (dorpsontmoeting…)
Een week per jaar kinderen hun eigen wereld laten bouwen m.b.v. pallets. Bijvoorbeeld op terreintje tussen begraafplaats en beek.
Hoe zou je mensen die vaak en veel in Hunsel vertoeven (werk, vereniging) kunnen bewegen om in Hunsel te gaan wonen?
Blijven werken aan behoud van de kermis.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.