Communicatie & Ondernemen

Communicatie/website

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Edwin Corstjens (Coordinator)

– Sander Naus

(Jurriaan Verhofstad  heeft samen met Sander het fundament gelegd en is nu verhuisd)

Deze nieuwe site van Hunsel alsmede de dorpsraad is zichtbaar onder Hunsel.nl en op Facebook ! Het dient als vertrekpunt oftewel startpagina met “alles” wat er in het dorp zich afspeelt.

Ook is er de zogenaamde app buurtpreventie gerealiseerd waarmee middels whatsapp verdachte of onveilige zaken gemeld kunnen worden.

(inbraak,etc.,)

De communicatie naar buiten uit zal in de toekomst verbeterd worden.

Uitkomsten ondernemen uit schetsboek 2015

Mensen voorlichten over de noodzaak om dorpswinkels ook te gebruiken voor inkopen. Het koopgedrag van de inwoners bepaalt of een ondernemer zich kan handhaven of niet)
Ik pleit voor een multifunctioneel centrum in Hunsel (Huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, loket voor burgerzaken, ontmoetingspunt).
Naast een BMV ook ruimte scheppen voor ondernemers (winkeliers) die hier hun producten kunnen aanbieden. Dit zou kunnen in het voormalige gemeentehuis, gerund en onderhouden door vrijwilligers.
Houd ook rekening met de agrarische ondernemers. Ook die hebben ruimte nodig om te ondernemen.
Laat (bouw)projecten waar mogelijk door eigen ondernemers bouwen/onderhouden als bijdrage aan de werkgelegenheid.
Informatiepunt (met bijv. golfarrangement, fietstochten met fietsverhuur, overnachtingsmogelijkheden) waar in samenwerking met plaatselijke ondernemers toeristische activiteiten kunnen worden geboekt.
Wekelijkse markt (Groenteboer, viskar, kaasboer e.d.) op een bepaalde dag.
SRV-wagen voor noodzakelijke boodschappen (o.a. ook voor Bruggerhof)
Flexwerkplek creëren Folderpost VVV oprichten.
Promoten van mobiele eetgelegenheden (friture, vis, pizza, shoarma) op vaste tijden in het weekend.
Agrariërs zouden hun producten aan de man moeten kunnen brengen met behulp van wat sponsoring en giften. Mogelijk misschien een markt met producten van eigen bodem!?

 

Uitkomsten schetsboek m.b.t.:

 Samenwerking & overleg & werkgroepen & organisatie & Dorpsraad

Samen met meerdere verenigingen organiseren van dorpsfeesten zoals “door ’t dörp, veur ’t dörp”.
Aandacht voor alle dorpen binnen Leudal en niet alle investeringen in Heythuysen.
Overleg tussen verenigingen meer dan ooit noodzakelijk. De verenigingen samen bepalen voor een groot deel mede de leefbaarheid van het dorp.
Zoek samenwerking met aangrenzende dorpen (Neeritter, Ittervoort, Neeritter en eventueel Haler)
Overwegen om onafhankelijk advies in te winnen c.q. begeleiding te ontvangen om onderzoek te doen naar leefbaarheidscriteria en rechten/plichten van de overheid t.a.v. de kernen.
Probeer voor de kern Hunsel een politiek actief persoon te werven die binnen een gemeenteraad (ook) op kan komen voor de plaatselijke belangen.
Betrek jongeren meer bij het ontwikkelen van de leefbaarheid voor de toekomst. Jongeren zijn best in staat hun stukje verantwoording te nemen. Dit kan bijdragen aan het doorbreken van een traditionele denkcultuur.
Opzetten van buurtverenigingen, waarvan een afgevaardigde zitting kan nemen in de dorpsraad (meer draagkracht, dichter bij de bron, gezamenlijke verantwoordelijkheid)
Pleiten voor bijzondere rol van Hunsel als Kern van de voormalige gemeente Hunsel (Leudal west)
Vaste contactpersoon (ambtenaar?) die speciaal de belangen van Hunsel bij de gemeente onder de aandacht brengt.
Jaarkalender van activiteiten van de verenigingen. Uitnodigen van nieuwkomers in het dorp. Folder over verenigingsleven en activiteiten maken om nieuwe mensen en mensen zonder kinderen ook uit te dagen om deelgenoot te worden van het bloeiende verenigingsleven in Hunsel.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.