Accommodaties

Accommodaties:

In deze werkgroep zitten de volgende deelnemers:

– Peter Gielen (coörd)
– Edwin Corstjens
– Remco ten Hoeve
– Paul Janssen
– Roger Janssen
– Tjeu Naus
– Hans Smeets

vv RKHVC is reeds geruime tijd in gesprek met gemeente en omliggende dorpen inzake een samenwerkingsverband tussen de verschillende voetbalclubs, welke op termijn zal gaan leiden tot wellicht één accommodatie, waarbij ook andere buitensporten zouden kunnen aansluiten. Een eventuele fusie van verenigingen kan gezien worden als noodzaak, maar kan ook leiden tot een opwaardering. Het doel is, dat men kan blijven voetballen.

Fanfare St. Cecilia heeft als vereniging besloten om in de toekomst in overleg en samenwerking met alle verenigingen te komen tot een exploitatie van de parochiezaal, waarbij de identiteit van de fanfare behouden zal blijven. Er zal dan gekozen moeten worden voor een passende rechtsvorm, met een maximale financiering van gemeentewege.

Samenwerking in deze zal zeer belangrijk zijn.

Ten aanzien van het onderhoud zal de gemeente dit tot 2018 bekostigen.

 

Uittkomsten uit het schetsboek

De school is een belangrijke peiler voor de leefbaarheid
De parochiezaal is een belangrijke peiler. Indien de instandhouding niet meer mogelijk is voor de fanfare, dient de gemeente (lees gemeenschap) bij te springen om de zaal te kunnen behouden
De BMV zou een sociale en culturele ontmoetingsplaats kunnen zijn
Ook de kerk neemt een belangrijke plaats in (Communie, vieringen, concerten, bezinning)
Behoud van de school is belangrijk; kwaliteitsbehoud van het onderwijs staat echter boven behoud van de school.
Naast voor de hand liggende voorzieningen binnen een BMV: ook eens denken aan serviceloket gemeente en winkel met basisbehoeften.
Voorzieningen (naast andere, reeds genoemde): bibliotheek, visvijver, verkeersarme wijken, ontmoetingsplek voor (oudere) kinderen.
Inrichten van medisch centrum (Tandarts, huisarts, apotheek, revalidatie SJG, CJG)
Ik pleit voor een multifunctioneel centrum in Hunsel (Huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, loket voor burgerzaken, ontmoetingspunt.
Centraal gelegen multifunctioneel centrum voor meerdere kernen.
Als bewoners zelf het stuur in handen nemen om kosten te verlagen voor eenieder, vormen van ondersteuning bieden, zonder plaatselijke ondernemers voor de voeten te lopen of banen te “bedreigen”. Een plek creëren waar dorpelingen elkaar kunnen ontmoeten.
Naast een BMV ook ruimte scheppen voor ondernemers (winkeliers) die hier hun producten kunnen aanbieden. Dit zou kunnen in het voormalige gemeentehuis, gerund en onderhouden door vrijwilligers.
Ontmoetingsplek creëren voor jong en oud; maak daarbij gebruik van de reeds aanwezige accommodaties.
Bestaande accommodaties geschikt maken voor multifunctioneel gebruik. Jeugdhonk (KPJ) in stand houden ter voorkoming van hangplekken.
Café belangrijk voor het dorp. Denk na over een alternatief als dit café onverhoopt zou sluiten.
Evenemententerrein. ’s winters te gebruiken als schaatsbaan.
Waterbuffer achter kerk geschikt maken voor wandelaars (zitbank, groenonderhoud)
SRV-wagen voor noodzakelijke boodschappen (o.a. ook voor Bruggerhof)
Multifunctioneel sportterrein tussen Hunsel en Ell.
Bruggerhof opwaarderen als woon-zorgcomplex. Aanleunwoningen, seniorenwoningen e.d. Landelijke uitstraling behouden.
Indien scholen gesloten moeten worden: Nieuwe school tussen Neeritter, Ittervoort en Hunsel.
KPJ is en blijft belangrijk als ontmoetingsplaats van de jongeren uit onze gemeenschap.
Jeu de boules baan aanleggen.
Flexwerkplek creëren Folderpost VVV oprichten.
Speeltuin tevens gebruiken als VVV-infopunt en voor folders m.b.t. het dorp Hunsel.
BMV: We hopen dat dit haalbaar is. Wat hebben we daar financieel voor over? Kinderen of ouderen naar andere dorpen verplaatsen kost ook veel geld.
Promoten van mobiele eetgelegenheden (frituur, vis, pizza, shoarma) op vaste tijden in het weekend.
Agrariërs zouden hun producten aan de man moeten kunnen brengen met behulp van wat sponsoring en giften. Mogelijk misschien een markt met producten van eigen bodem!?
Is het gemeentehuis misschien geschikt te maken voor appartementen?
Zijn leegstaande appartementen van Bruggerhof mogelijk ook te gebruiken als starterwoningen??
Ergens een burgerservicepunt maken voor kleine handelingen.
Bruggerhof opnieuw laten fungeren als zorgcomplex
Het gemis van de pinautomaat wordt in vrijwel alle schetsboeken beschreven.
In veel schetsboeken wordt aangegeven dat een buitenschoolse opvang (BSO) c.q. kinderdagverblijf (KDV) onderdeel kan zijn van een BMV
In diverse schetsboeken wordt de wens uitgesproken, dat er meer AED’s worden aangebracht.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.